PDP s.r.o.

PDP kancelária

O NAŠEJ FIRME

HISTÓRIA VZNIKU SPOLOČNOSTI PDP S.R.O.

Firma PDP s.r.o. Nitrianske Sučany vznikla v roku 1997. V prvých rokoch sa venovala čistiacim prácam, lešenárskym prácam a vykládke energetického paliva v ENO Zemianske Kostoľany, neskoršie ENEL Zemianske Kostoľany.

V roku 2006 sa firma rozrástla zaoberaním sa stavebnou činnosťou. Je to moderná stavebná spoločnosť, ktorá vytvára stavebné diela vysokých úžitkových hodnôt. PDP s.r.o. sa od svojho založenia etablovala v oblasti stavebníctva a svojou prácou neustále presviedča svojich obchodných partnerov, že je dôveryhodná a seriózna firma. Pre spoločnosť je hlavným zámerom do budúceho obdobia obhájiť svoju pozíciu v silnejúcom konkurenčnom prostredí kvalitnou prácou. Doteraz veľmi dobre spolupracuje s ENELOM o čom svedčí aj ich ďakovný list o spolupráci a taktiež aj s Hornonitrianskymi baňami Prievidza, a.s., ako ich dôveryhodný partner.

Dnes firma disponuje uvedenými prácami v ENEL a stavebnou činnosťou spolu so stavebnou mechanizáciou.

Firma PDP s.r.o. je modernou stavebnou spoločnosťou, ktorá ponúka realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu. Od svojho vzniku sa vyprofilovala na silnú a stabilnú firmu, ktorá vie skúsenosťami a odborným potenciálom svojich pracovníkov vyhovieť potrebám a požiadavkám každého zákazníka.

Zaoberá sa komplexnou výstavbou objektov určených na bývanie, rekreáciu, alebo administratívne účely. Riešia všetky odborné činnosti a výstavbu realizujú v akomkoľvek variante ( hrubá stavba, stavba na kľúč, rekonštrukcia…).

Najskôr sa zameriavala na lešenárske práce, zauhoľňovanie a čistiace práce v spoločnosti Enel Zemianske Kostoľany. Postupne sa do činnosti dostali uvedené stavebné práce, ale aj revitalizácie, komunikácie, spevnené plochy a rekonštrukcie.

Firma má 50 kmeňových zamestnancov, ale aj viacero zmluvných partnerov, s ktorými spolupracuje od začiatku svojej činnosti. Preto je schopná zabezpečiť výstavbu v celom rozsahu stavebnej výroby.

Disponuje potrebnou stavebnou mechanizáciou a stavebnými strojmi. Jej sídlo sa nachádza vo vlastných priestoroch so stavebným dvorom a skladmi. Firma pri svojej činnosti dôsledne dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany životného prostredia.

Spoločnosť má stabilizovaný kolektív, niektorí zamestnanci pracujú od založenia firmy. Vo firme sú kvalifikované pracovné sily, ktorých odbornosť sa udržiava pravidelnými školeniami v oblasti používania nových technológií a materiálov za účelom zefektívnenia práce. Vedeniu firmy záleží na spokojnosti zamestnancov, sú pravidelne odmeňovaní a majú zabezpečenú rôznu sociálnu pomoc.

Kvalita doteraz realizovaných stavieb bola investormi hodnotená ako výborná. Termíny realizácie boli dodržané v zmysle uzatvorených zmlúv. Pri realizácií prác sa firma snaží o úzku spoluprácu s objednávateľom a predchádzaniu nedorozumeniam.

PREDNOSTI

Spoľahliví a stáli zamestnanci

pracovníci

Kvalita podložená certifikáciou

certifikát

Celková spokojnosť našich klientov

podanie rúk

PREDMET PODNIKANIA

ÚDAJE BOLI ZÍSKANÉ Z ORSR DŇA 18.12.2015. PESNÉ INFORMÁCIE PRIAMO NA STRÁNKE ORSR SI KLIKNITE TU.

PREČO SI VYBRAŤ NÁS?

1

DOBRÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

Dobrá kapitálová štruktúra, nízky podiel problematických pohľadávok či znehodnotených zásob.

2

MANAŽMENT A ZAMESTNANCI

Kvalitný manažment a kvalitná pracovná sila, bezproblémové získavanie nových zamestnancov.

3

VYTVORENIE OCHRANNÝCH OPATRENÍ PROTI HROZBÁM

a to napríklad dobrou firemnou kultúrou (lojálni zamestnanci) a kvalitným vzdelávaním zamestnancov, budovaním dobrých vzťahov s dodávateľmi/odberateľmi, dostatok finančných zdrojov, skúsení a vzdelaní pracovníci.

4

MARKETING

Dobré postavenie na trhu, dobrý tím pracovníkov.

BONITNÝ PODNIK

Z 681 156 HODNOTENÝCH PODNIKOV PATRÍME K TÝM 1.3% KTORÉ PODMIENKAM VYHOVELI

SPOLOČNOSŤ PDP S.R.O., BOLA DŇA 15.10.2015 ZVEREJNENÁ V DENNÍKU PRAVDA AKO JEDNA Z BONITNÝCH FIRIEM SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Bonitný model odráža odhad pravdepodobnosti a potreby prevencie pred platobnou neschopnosťou s ohľadom na hlavné problémy a potencionálne zdroje rizík na ktoré môžu vplývať faktory ako nízka kapitálová základňa, vykazované ročné straty, nedostatok zabezpečenia, krátka existencia finančnej histórie, nedostatočná likvidita, zmeny v odbytovom zabezpečení, platobná morálka a ďalšie.

Bonitný model je nástrojom pre porovnávanie bonity podnikov v rámci celej SR a umožňuje jemnejšiu diferenciáciu v hodnotení, čo výraznejšie prispieva k rozlíšeniu výšky kreditného rizika medzi jednotlivými hodnotenými podnikmi. Má presnú a systémovú metodiku zohľadňujúcu všetky relevantné faktory ovplyvňujúce bonitu podniku, ktorá je overovaná na základe indexov a to v priebehu času a pre jednotlivé segmenty trhu.

Bonitný podnik

SPOĽAKLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Z 14 724 HODNOTENÝCH PODNIKOV PATRÍME K TÝM
9.8% VYSOKO HODNOTENÝCH

SPOLOČNOSTI PDP S.R.O., BOLA DŇA 20.1.2015 UDELENÁ PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI.

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia spoľahlivosti podniku v plnení obsahu, kvality včasnosti záväzkov plinúcich zo zákaziek verejného obstarávania vyjadrením spokojnosti verejných obstarávateľov Slovenskej republiky.

Na základe tohoto hodnotenia bola podniku v hodnotiacom informačnm systéme udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získalo v roku 2014 zo 14 724 dodávateľov verejných obstarávaní 9.8% vysoko hodnotených podnikov.

Spoľahlivý partner vo verejnom obstaravaní