PDP s.r.o.

Spoľahlivý partner vo verejnom obstaravaní
Bonitný podnik
Stabilný podnik s dlhšou ako 20 ročnou tradíciou
transparent filler PDP s.r.o.

ČO ROBÍME,
ROBÍME SPRÁVNE
A PODĽA NORIEM

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

SPOĽAHLIVÝ STAVEBNÝ PODNIK

V stavebnom odvetví v Slovenskej republike aktívne pôsobí 127 749 podnikov. Kritériám hodnotenia ekonomického zdravia a dobrej platobnej morálke vyhovelo len 2,32 podnikou. My k nim patríme!

STABILNÝ SLOVENSKÝ SME PODNIK S DLHŠOU AKO 20 ROČNOU TRADÍCIOU

Z celkového počtu 27 124 slovenských podnikov, ktoré vznikli v rokoch 1994 až 1997 je v súčastnosti aktívnych len 12 073 a kritériá hodnotenia spĺňa len 1 203.

PODNIKOVÝ MANAŽMENT SPĹŇA UVEDENÉ NORMY ISO

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Búracie práce bez použitia trhavín, lešenárske a zámočnícke práce. Komplexné upratovacie a čistiace služby v priemyselných objektoch i mimo nich. Výkladka energetického paliva a skopávanie uhlia v zásobníkoch.

PRÁVOPLATNÝ POUŽÍVATEĽ
CENKROS 4

Potvrdenie, že držiteľ certifikátu je právoplatným používateľom programu CENKROS 4 a cenovej sústavy CENEKON 2016/I a 2016/II.

SPOĽAHLIVÝ STAVEBNÝ
PODNIK 2015

V stavebnom odvetví v Slovenskej republike aktívne pôsobí 94 847 podnikov. Kritétiám hodnotenia, ekonomického zdravia a dobrej platobnej morálke vyhovelo len 3,3% podnikov.

BONITNÝ PODNIK

Za ekonomické výsledky v roku 2014.

SPOĽAHLIVÝ PARTNER

Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní.

ĎAKOVNÝ LISK

Ďakovný lisk od Slovenských elektrárni.