PDP s.r.o.

Zúčastnili sme sa

23. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže

Poslaním tejto súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Súťaž bola vyhlásená pre všetky stavby v kategóriách :

 • budovy a inžinierske stavby,
 • novostavby,
 • rekonštrukcie a obnovy,

ktoré boli realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb, t. j. autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov ako aj stavebníkov.

Stavba roka

Nebolo to jednoduché

 • podľa predpísanej technickej dokumentácie
 • podľa osobnej obhliadky.
 • architektonické a urbanistické riešenia
 • konštrukčné a stavebno-technické riešenia
 • funkčnosť a vplyv na životné prostredie
 • použité materiály a výrobky
 • samotná stavebná realizácia
 • ekológia
 • energetická náročnosť
 • a celospoločenský prínos.
S radosťou Vám môžeme oznámiť, že sme sa stali výhercami ocenenia

CENA VEREJNOSTI

Zo všetkých hlasov, venovaných nášmu projektu, sme získali neuveriteľných 58% pozitívnych hodnotení. Tým sme ako jediní prekročili nadpolovičnú hranicu.
Radi by sme sa aj touto cestou chceli poďakovať Vám všetkým, ktorí ste nás podporili svojim hlasom.

ĎAKUJEME.

Galéria projektu

Nižšie v galérii si môžete prezrieť pár záberov budovy s ktorými sme sa
súťaže zúčastnili.

fotografie zhotovil : MgA. Tomáš Manina, PhD.

Videoprezentácia projektu

V stredu 11. 04. 2018 o 20:10 hodine sa uskutočnil priamy prenos odovzdávania
ocenení celoštátnej súťaže Stavba roka 2017, kde sme, samozrejme, nemohli chýbať.
RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska vytvorila pre každý projekt samostatné
prezentačné video, ktoré si môžete pozrieť priamo tu.

záznam zhotovil : RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska