PDP s.r.o.

PORTFÓLIO ČINNOSTÍ

STAVEBNÁ VÝROBA

Zniženie energetickej náročnosti

 • Materská škola – Diviacka Nová Ves

To najlepšie z poslednćh rokov

 • Hasická zbrojnica – Nitr. sučany 
 • Hasická zbrojnica – Pravotice 
 • Spevnenie plochy – COOP Jednota PD
 • Spevnenie plochy – COOP Jednota Kamenec pod Vtáčnikom 
 • Fasáda – UMB Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia – UMB Banská Bystrica

JEDNOTY COOP

 • Handlová 
 • Bojnice – Dubnica 
 • Diviacka Nová Ves 
 • Prievidza (Nováckeho ul.) 
 • ..

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE

 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Internáty 
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Aula 
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Študentské domy
 • ..

DOMY NA KĽÚČ

 • RD Chvojnica 
 • RD Vlčie Kúty 
 • RD Beckov 
 • RD Malinovo 
 • ..

REVITALIZÁCIE

 • Verejných priestranstiev Bojná 
 • Verejných priestranstiev Bystričany 
 • Verejných priestranstiev Malá Čausa 
 • ..

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Čistička odpadových vôd Diviaká nová Ves 
 • Čistička odpadových vôd Dolné Vestenice 
 • Likvidácia divokých a nelegálnych skládok Liešťany 
 • ..

REKONŠTRUKCIE PLOCHÝCH STRIECH FÓLIAMI FATRAFOL

 • Rekonštrukcia strechy ŠD 4 UMB 
 • Rekonštrukcia strechy ŠD 5 UMB 
 • Rekonštrukcia striech Právnická Fakulta UMB 
 • Rekonštrukcia strechy Knižnice UMB 
 • Nadstavba objektu firmy OMNIA a.s. Bratislava 
 • ..

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

 • Kopernica 
  Dolné Vestenice 
 • Nadstavba objektu firmy OMNIA a.s. Bratislava 
 • Administratívne bunky JE Mochovce 
 • ..

ČISTIACE PRÁCE

 • ENO Zemianske Kostoľany – čistenie elektroodlučovačov 
 • ENO Zemianske Kostoľany – čistenie technológií na odsirení 
 • ENO Zemianske Kostoľany – čistenie technológií v strojovniach a kotolniach 
 • ENO Zemianske Kostoľany – výškové práce 
 • ..

SKOPÁVANIE UHLIA

 • ENO Zemianske Kostoľany – hĺbinných zásobníkov 
 • ENO Zemianske Kostoľany – zauhlovacích trás a technológie zauhľovania 
 • ENO Zemianske Kostoľany – skopávanie síl 
 • ..

LEŠENÁRSKE PRÁCE

STAVEBNÉ LEŠENIA

 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Internáty 
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Študentské domy 
 • Nadstavba objektu firmy OMNIA a.s. Bratislava 
 • RD Chvojnica 
 • ..

PRIEMYSELNÉ LEŠENIA

 • ENO Zemianske Kostoľany – stiesnených priestoroch (spaľovanie komory) 
 • ENO Zemianske Kostoľany – závesné a špeciálne lešenia 
 • ..

VÝKLADKA ENERGETICKÉHO PALIVA

 • Hornonitrianske bane Prievidza – výkladka uhlia z vagónových súprav typu Wap-Falls