PDP s.r.o.

Naše úspechy a míľniky na časovej osi

Spoľahlivý, kvalitný, stabilný, bonitný. To sú slová, ktorými sa vďaka usilovnej a vytrvalej práci možeme píšiť. Všetky naše úspechy a míľniky sme usporiadali na časovú os, aby ste získali lepší obraz o našej činnosti a pokroku.

Jún
2020

Spoľahlivý stavebný podnik

V stavebnom odvetví v Slovenskej republike aktívne pôsobí 127 749 podnikov. Kritériám hodnotenia ekonomického zdravia a dobrej platobnej morálke vyhovelo len 2,32 podnikou. My k nim patríme!

Spoľahlivý stavebný podnik
Mar.
2018

Stabilný podnik s dlhšou ako 20 ročnou tradíciou

Z celkového počtu 27 124 slovenských podnikov, ktoré vznikli v rokoch 1994 až 1997 je v súčastnosti aktívnych len 12 073 a kritériá hodnotenia spĺňa len 1 203 …

Stabilný podnik s dlhšou ako 20 ročnou tradíciou
Apr.
2017

Stavba roka

Stali sme sa výhercami 23. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka v kategórii Cena verejnosti.

Stavba roka
Feb.
2016

Spoľahlivý stavebný podnik

V stavebnom odvetví v Slovenskej republike aktívne pôsobí 94 847 podnikov. Kritétiám hodnotenia, ekonomického zdravia a dobrej platobnej morálke vyhovelo len 3,3% podnikov.

Spoľahlivý stavebný podnik
Okt.
2015

Bonitný podnik

Bonitný model je nástrojom pre porovnávanie bonity podnikov v rámci celej SR a umožňuje jemnejšiu diferenciáciu v hodnotení, čo výraznejšie prispieva k rozlíšeniu výšky kreditného rizika medzi jednotlivými hodnotenými podnikmi. Má presnú a systémovú metodiku zohľadňujúcu všetky relevantné faktory ovplyvňujúce bonitu podniku, ktorá je overovaná na základe indexov a to v priebehu času a pre jednotlivé segmenty trhu.

Bonitný podnik
Jan.
2015

Spoľahlivý partner vo verejnom obstaravaní

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia spoľahlivosti podniku v plnení obsahu, kvality včasnosti záväzkov plinúcich zo zákaziek verejného obstarávania vyjadrením spokojnosti verejných obstarávateľov Slovenskej republiky…

Spoľahlivý partner vo verejnom obstaravaní
Okt.
2014

Robiť veci správne je dôležité

S radosťou a hrdosťou sme sa zaradili medzi tie podniky ktoré svoj výkon a kvalitu môžu zdokladovať najvyššiou formou certifikácie.

Konkrétne certifikáty : ISO 9001:2009 / 2008; 14001:2005 / 2004; 18001:2009

Dec.
2013

Ďakovný list od Slovenských elektrárni

Naše úsilie, zodpovedný prístup a príkladné dodržiavanie zásad BOZP neostalo nepovšimnuté. Ako dôkaz veľmi dobrej spolupracuje s ENELOM a taktiež aj s Hornonitrianskymi baňami Prievidza, a.s., sme obdržali ďakovný list, ako dôkaz že sme ich dôveryhodný partner.

2004

Odkúpenie firmy Ladust

Začať podnikať v odvetví stavebníctva nie je vôbec jednoduché. Preto pripojenie firmy, ktorá má s daným odvetvím skúsenosti bol veľmi významný taktický krok, ktorým sme započali naše oddelenie stavebnej činnosti.

Apr.
1997

Založenie spoločnosti

Firma PDP s.r.o. Nitrianske Sučany sa v prvých rokoch venovala čistiacim prácam, lešenárskym prácam a vykládke energetického paliva v ENO Zemianske Kostoľany, neskoršie ENEL Zemianske Kostoľany.
V roku 2006 sa firma rozrástla zaoberaním sa stavebnou činnosťou. Je to moderná ..